جشنواره روز مرد ، فروشگاه زیبالون

هدف از برگزاری روز جهانی مرد، تمرکز بر سلامت مردها و پسرها، بهبود روابط، ترویج برابری جنسیتی و برجسته ساختن نقش مثبت مرد در جامعه است. این مناسبت، فرصتی برای مردهاست تا دستاورد ها و کمک های آنها خصوصا کمک به جامعه، خانواده، ازدواج و مراقبت از فرزندانشان را جشن بگیرند و نشان دهند که همه مردها، آدمهای زورگور و قدرت طلبی که در ذهن اکثریت جنس مخالف وجود دارد نیستند.

مشاهده محصولات مردان زندگی من

پیشنهاد ویژه زیبالون

محصولات جشنواره

کد تخفیف 10 درصدی ویژه خریدهای بالای 5۰۰ هزارتومان

MAN20